ΣΚΥΡΟΣ - Υψ. 769 μέτρα

1 ASF-XOM Γεωγ. Μήκος: 24.587777 Γεωγ. Πλατος: 38.805942 Υψόμετρο: 166 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο εκκίνησης εδω αφήνουμε το αυτοκίνητο και η πορεία ξεκινά στο δύσβατο δασικό
2 MODESTOS Γεωγ. Μήκος: 24.590418 Γεωγ. Πλατος: 38.806723 Υψόμετρο: 195 μέτρα
Περιγραφή: Αγίος Μόδεστός, εδώ υπάρχουν πολλά μαντιά
3 MN1 Γεωγ. Μήκος: 24.600854 Γεωγ. Πλατος: 38.813305 Υψόμετρο: 416 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο στο μονοπάτι ανάβασης
4 KOXYLAS Γεωγ. Μήκος: 24.608418 Γεωγ. Πλατος: 38.827094 Υψόμετρο: 787 μέτρα
Περιγραφή: Η κορυφή Κόχυλας η ψηλότερη της σκύορυ