ΒΥΡΣΙΝΗΣ ΟΡΗ - Υψ. 1267 μέτρα

1 VYRSINH Γεωγ. Μήκος: 25.810224 Γεωγ. Πλατος: 41.311369 Υψόμετρο: 650 μέτρα
Περιγραφή: Το χωριό Βυρσίνη
2 MONOP Γεωγ. Μήκος: 25.822898 Γεωγ. Πλατος: 41.312411 Υψόμετρο: 700 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο σύνδεσης μονοπατιού με χωματόδρομο
3 XOMAT Γεωγ. Μήκος: 25.837624 Γεωγ. Πλατος: 41.310269 Υψόμετρο: 900 μέτρα
Περιγραφή: Σύνδεση χωματόδρομου με μονοπάτι
4 ANEMOGEN Γεωγ. Μήκος: 25.852827 Γεωγ. Πλατος: 41.312976 Υψόμετρο: 1100 μέτρα
Περιγραφή: Οι πρώτες ανεμογγενήτριες κοντά σε χωματόδρομο
5 PYRAMID151 Γεωγ. Μήκος: 25.868773 Γεωγ. Πλατος: 41.312857 Υψόμετρο: 1224 μέτρα
Περιγραφή: Η πυραμίδα 151 κοντά στα σύνορα
6 MEG-LIVADI Γεωγ. Μήκος: 25.877995 Γεωγ. Πλατος: 41.308365 Υψόμετρο: 1267 μέτρα
Περιγραφή: Η κορυφή Μεγάλο Λιβάδι στην πυραμίδα Ε152