ΟΘΡΥΣ - Υψ. 1726 μέτρα

1 Gerakovouni peak Γεωγ. Μήκος: 22.694116 Γεωγ. Πλατος: 39.050681 Υψόμετρο: 1626 μέτρα
Περιγραφή: Gerakovouni peak
2 Perasma Γεωγ. Μήκος: 22.692628 Γεωγ. Πλατος: 39.0473 Υψόμετρο: 1591 μέτρα
Περιγραφή: Perasma
3 Unknown peak Γεωγ. Μήκος: 22.688521 Γεωγ. Πλατος: 39.039636 Υψόμετρο: 1560 μέτρα
Περιγραφή: Unknown peak
4 Keraia Γεωγ. Μήκος: 22.698482 Γεωγ. Πλατος: 39.023342 Υψόμετρο: 1514 μέτρα
Περιγραφή: Keraia
5 Perasma Γεωγ. Μήκος: 22.703041 Γεωγ. Πλατος: 39.019894 Υψόμετρο: 1604 μέτρα
Περιγραφή: Perasma
6 Scrambling Γεωγ. Μήκος: 22.706485 Γεωγ. Πλατος: 39.017177 Υψόμετρο: 1679 μέτρα
Περιγραφή: Scrambling
7 Giouzi peak 1 Γεωγ. Μήκος: 22.706783 Γεωγ. Πλατος: 39.016922 Υψόμετρο: 1708 μέτρα
Περιγραφή: Giouzi peak 1
8 Giouzi peak 2 Γεωγ. Μήκος: 22.709545 Γεωγ. Πλατος: 39.01841 Υψόμετρο: 1706 μέτρα
Περιγραφή: Giouzi peak 2
9 Stani Γεωγ. Μήκος: 22.714862 Γεωγ. Πλατος: 39.017601 Υψόμετρο: 1560 μέτρα
Περιγραφή: Stani
10 Unknown peak 2 Γεωγ. Μήκος: 22.738571 Γεωγ. Πλατος: 39.017362 Υψόμετρο: 1558 μέτρα
Περιγραφή: Unknown peak 2
11 Piliouras peak Γεωγ. Μήκος: 22.745921 Γεωγ. Πλατος: 39.019293 Υψόμετρο: 1541 μέτρα
Περιγραφή: Piliouras peak
12 Elatodasos Γεωγ. Μήκος: 22.745515 Γεωγ. Πλατος: 39.025741 Υψόμετρο: 1267 μέτρα
Περιγραφή: Elatodasos
13 Nerospilia Γεωγ. Μήκος: 22.734503 Γεωγ. Πλατος: 39.028682 Υψόμετρο: 1220 μέτρα
Περιγραφή: Nerospilia
14 Water tap 1 Γεωγ. Μήκος: 22.727475 Γεωγ. Πλατος: 39.030582 Υψόμετρο: 1218 μέτρα
Περιγραφή: Water tap 1
15 Water tap 2 Γεωγ. Μήκος: 22.72949 Γεωγ. Πλατος: 39.042655 Υψόμετρο: 998 μέτρα
Περιγραφή: Water tap 2
16 Road Γεωγ. Μήκος: 22.739557 Γεωγ. Πλατος: 39.046984 Υψόμετρο: 1078 μέτρα
Περιγραφή: Road