ΣΑΠΚΑ - Υψ. 1065 μέτρα

1 PLATOMA Γεωγ. Μήκος: 25.923873 Γεωγ. Πλατος: 41.133077 Υψόμετρο: 890 μέτρα
Περιγραφή: Πλάτωμα κοντά σε διασταυρώσεις δρόμων
2 SAPKA Γεωγ. Μήκος: 25.916833 Γεωγ. Πλατος: 41.136277 Υψόμετρο: 1043 μέτρα
Περιγραφή: Η κορυφή Σάπκα σε βράχια
3 KTISMATA Γεωγ. Μήκος: 25.920478 Γεωγ. Πλατος: 41.141148 Υψόμετρο: 940 μέτρα
Περιγραφή: Εγκαταλελειμμένα κτίσματα