ΓPAMOΣ - Υψ. 2520 μέτρα

1 KIAFA Γεωγ. Μήκος: 20.844 Γεωγ. Πλατος: 40.342086 Υψόμετρο: 2395 μέτρα
Περιγραφή: κορυφή Κιάφα
2 DR-2 Γεωγ. Μήκος: 20.80705 Γεωγ. Πλατος: 40.38177 Υψόμετρο: 1990 μέτρα
Περιγραφή: Χωματόδρομος που ακολουθούμε για λίγο ανάμεσα στη Γράμουστα και τα σύνορα
3 DR-15 Γεωγ. Μήκος: 20.870667 Γεωγ. Πλατος: 40.38785 Υψόμετρο: 1414 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος στη διαδρομή από Σούφλικα για αντάρτικο νοσοκομείο
4 DR-16 Γεωγ. Μήκος: 20.868933 Γεωγ. Πλατος: 40.390317 Υψόμετρο: 1434 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος στη διαδρομή από Σούφλικα για αντάρτικο νοσοκομείο
5 DR-1 Γεωγ. Μήκος: 20.81485 Γεωγ. Πλατος: 40.3844 Υψόμετρο: 1834 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση με δρόμο στις πλαγιές ανάμεσα στη Γράμουστα και τα σύνορα
6 MON-7 Γεωγ. Μήκος: 20.8419 Γεωγ. Πλατος: 40.379767 Υψόμετρο: 1563 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή μονοπατιού για Φαρμάκι-Σούφλικα από το δρόμο της Γράμουστας
7 SYNORA Γεωγ. Μήκος: 20.764233 Γεωγ. Πλατος: 40.3216 Υψόμετρο: 1986 μέτρα
Περιγραφή: Κολωνάκι συνόρων στη διαδρομή από Πληκάτι για κορυφή
8 STANI Γεωγ. Μήκος: 20.860067 Γεωγ. Πλατος: 40.35165 Υψόμετρο: 2040 μέτρα
Περιγραφή: Στάνη Λάμπρου ανάμεσα στο Σούφλικα και το Φαρμάκι
9 SOUFLIKAS Γεωγ. Μήκος: 20.872967 Γεωγ. Πλατος: 40.35705 Υψόμετρο: 2187 μέτρα
Περιγραφή: SOUFLIKAS (2146 μ.)
10 RAXH Γεωγ. Μήκος: 20.772067 Γεωγ. Πλατος: 40.313283 Υψόμετρο: 1673 μέτρα
Περιγραφή: RAXH στη διαδρομή από Πληκάτι για σύνορα
11 DEXAMENI Γεωγ. Μήκος: 20.955417 Γεωγ. Πλατος: 40.271317 Υψόμετρο: 1374 μέτρα
Περιγραφή: Δεξαμενή υδροληψίας στο δρόμο πάνω από τη Χρυσή
12 PIGI-9 Γεωγ. Μήκος: 20.910317 Γεωγ. Πλατος: 40.3102 Υψόμετρο: 1772 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή ανάμεσα στη Πάνω Αρένα και τα Μουτσάλια
13 PIGI-8 Γεωγ. Μήκος: 20.899533 Γεωγ. Πλατος: 40.367433 Υψόμετρο: 1509 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή εκτός διαδρομών σε τρίστρατο ανατολικά από τον Σούφλικα
14 PIGI-7 Γεωγ. Μήκος: 20.8682 Γεωγ. Πλατος: 40.392783 Υψόμετρο: 1478 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή στη διαδρομή από Σούφλικα για Γράμουστα ανάμεσα στη κορυφή Σκάλα και το χωριό Λιανοτόπι
15 PIGI-6 Γεωγ. Μήκος: 20.86755 Γεωγ. Πλατος: 40.393817 Υψόμετρο: 1520 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή στη διαδρομή από Σούφλικα για Γράμουστα ανάμεσα στη κορυφή Σκάλα και το χωριό Λιανοτόπι
16 PIGI-5 Γεωγ. Μήκος: 20.881533 Γεωγ. Πλατος: 40.3617 Υψόμετρο: 1790 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή κάτω από τον Σούφλικα (ανατολικά του)
17 PROSXT Γεωγ. Μήκος: 20.864767 Γεωγ. Πλατος: 40.4016 Υψόμετρο: 1449 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο στο μονοπάτι από το Λιανοτόπι για Γράμουστα
18 POTAMI Γεωγ. Μήκος: 20.869033 Γεωγ. Πλατος: 40.389817 Υψόμετρο: 1438 μέτρα
Περιγραφή: Μετά το νεκροταφείο κοντά στο Λιανοτόπι
19 PLIKATI Γεωγ. Μήκος: 20.768633 Γεωγ. Πλατος: 40.296333 Υψόμετρο: 1246 μέτρα
Περιγραφή: Το χωριό Πληκάτι
20 OLMOI Γεωγ. Μήκος: 20.8688 Γεωγ. Πλατος: 40.397233 Υψόμετρο: 1598 μέτρα
Περιγραφή: Δίπλα στο μονοπάτι από το Λιανοτόπι για Γράμουστα
21 NOSOKOME Γεωγ. Μήκος: 20.866983 Γεωγ. Πλατος: 40.4065 Υψόμετρο: 1270 μέτρα
Περιγραφή: Αντάρτικο νοσοκομείο-σπηλιά πάνω από τη Γράμουστα
22 NEKROTAF Γεωγ. Μήκος: 20.86915 Γεωγ. Πλατος: 40.389283 Υψόμετρο: 1442 μέτρα
Περιγραφή: NEKROTAFIO JEFOTO SGOUROU κοντά στο Λιανοτόπι
23 MAVRI Γεωγ. Μήκος: 20.762017 Γεωγ. Πλατος: 40.33965 Υψόμετρο: 2436 μέτρα
Περιγραφή: κορυφή Μαύρη Πέτρα πάνω στα σύνορα
24 MON-6 Γεωγ. Μήκος: 20.868133 Γεωγ. Πλατος: 40.401883 Υψόμετρο: 1395 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι για σπηλιά-αντάρτικο νοσοκομείο
25 MON-5 Γεωγ. Μήκος: 20.839717 Γεωγ. Πλατος: 40.39315 Υψόμετρο: 1388 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι έξω από τη Γράμουστα για σπηλιά-αντάρτικο νοσοκομείο
26 MEGMON Γεωγ. Μήκος: 20.766817 Γεωγ. Πλατος: 40.319217 Υψόμετρο: 1904 μέτρα
Περιγραφή: KALO MONOPATI ανηφορίζοντας από Πληκάτι λίγο πριν τα σύνορα
27 MAGEIRIO Γεωγ. Μήκος: 20.8677 Γεωγ. Πλατος: 40.394667 Υψόμετρο: 1521 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο στο μονοπάτι από το Λιανοτόπι για Γτάμουστα
28 KOLONAKI Γεωγ. Μήκος: 20.75895 Γεωγ. Πλατος: 40.32955 Υψόμετρο: 2264 μέτρα
Περιγραφή: KOLONAKI YPSOMETRIKO πάνω στα σύνορα (2250 m.)
29 KORGR-2 Γεωγ. Μήκος: 20.847267 Γεωγ. Πλατος: 40.35435 Υψόμετρο: 2229 μέτρα
Περιγραφή: Κορυφογραμμή Φαρμάκι. Αρχή κατάβασης για στάνη Λάμπρου και Σούφλικα
30 KORGR-1 Γεωγ. Μήκος: 20.874317 Γεωγ. Πλατος: 40.3532 Υψόμετρο: 2115 μέτρα
Περιγραφή: κορυφογραμμή Σούφλικα
31 XEF-3 Γεωγ. Μήκος: 20.867667 Γεωγ. Πλατος: 40.39365 Υψόμετρο: 1508 μέτρα
Περιγραφή: Ξέφωτο στη διαδρομή από Σούφλικα για Γράμουστα
32 GEFIRA-2 Γεωγ. Μήκος: 20.838 Γεωγ. Πλατος: 40.392633 Υψόμετρο: 1374 μέτρα
Περιγραφή: Γέφυρα στη Γράμουστα
33 GEFIRA-1 Γεωγ. Μήκος: 20.848067 Γεωγ. Πλατος: 40.314783 Υψόμετρο: 1481 μέτρα
Περιγραφή: Γέφυρα πριν την Αετομηλίτσα κατεβαίνοντας από Γκέσο
34 FYLAKIO Γεωγ. Μήκος: 20.764883 Γεωγ. Πλατος: 40.31965 Υψόμετρο: 1954 μέτρα
Περιγραφή: Παληό φυλάκιο συνόρων πάνω από το Πληκάτι
35 FARMAKI Γεωγ. Μήκος: 20.85 Γεωγ. Πλατος: 40.364067 Υψόμετρο: 2147 μέτρα
Περιγραφή: κορυφή Φαρμάκι (2142 μ.)
36 DR-LIAN Γεωγ. Μήκος: 20.8858 Γεωγ. Πλατος: 40.384867 Υψόμετρο: 1400 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση του δρόμου για αντάρτικο νοσοκομείο με δρόμο για Λιανοτόπι
37 DR-14 Γεωγ. Μήκος: 20.8948 Γεωγ. Πλατος: 40.374167 Υψόμετρο: 1506 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση για πηγή στη διαδρομή από Σούφλικα για αντάρτικο νοσοκομείο
38 DIAS Γεωγ. Μήκος: 20.867133 Γεωγ. Πλατος: 40.397467 Υψόμετρο: 1597 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο στη διαδρομή από Σούφλικα για αντάρτικο νοσοκομείο (μονοπάτι Λιανοτόπι-Γράμουστα)
39 DIAS-1 Γεωγ. Μήκος: 20.790933 Γεωγ. Πλατος: 40.367217 Υψόμετρο: 2386 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο πριν τη Γκίστοβα
40 DR-11 Γεωγ. Μήκος: 20.96485 Γεωγ. Πλατος: 40.280533 Υψόμετρο: 1114 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο του δρόμου για Αρένες λίγο πάνω από τη Χρυσή
41 DR-8 Γεωγ. Μήκος: 20.919817 Γεωγ. Πλατος: 40.301583 Υψόμετρο: 1833 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος για Αετομηλίτσα, στο διάσελο Πάνω-Κάτω Αρένας
42 DR-7 Γεωγ. Μήκος: 20.917633 Γεωγ. Πλατος: 40.306983 Υψόμετρο: 1734 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος στα Μουτσάλια
43 DR-6 Γεωγ. Μήκος: 20.8793 Γεωγ. Πλατος: 40.313817 Υψόμετρο: 1704 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος ανάμεσα στην Αετομηλίτσα και τη Πάνω Αρένα
44 DR-4 Γεωγ. Μήκος: 20.8348 Γεωγ. Πλατος: 40.318017 Υψόμετρο: 1827 μέτρα
Περιγραφή: Δρομος ανάμεσα στο Γκέσο και την Αετομηλίτσα, τον ακολουθούμε για να διασχίσουμε το δάσος
45 MON-1 Γεωγ. Μήκος: 20.944967 Γεωγ. Πλατος: 40.270917 Υψόμετρο: 1641 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή μονοπατιού για Χρυσή από δρόμο λίμνης Τρανής. Λιβάδι Πολλά κόκκινα σημάδια.
46 MON-4 Γεωγ. Μήκος: 20.918533 Γεωγ. Πλατος: 40.302583 Υψόμετρο: 1804 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή μονοπατιού για Κάτω Αρένα από Μουτσάλια
47 MON-3 Γεωγ. Μήκος: 20.771167 Γεωγ. Πλατος: 40.302033 Υψόμετρο: 1228 μέτρα
Περιγραφή: Μετά το Πληκάτι. Αρχή του μονοπατιού για τα σύνορα και τη κορυφή
48 DR-12 Γεωγ. Μήκος: 20.84125 Γεωγ. Πλατος: 40.391417 Υψόμετρο: 1444 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος πάνω από τη Γράμουστα που τον ακολουθούμε προς Φαρμάκι-Σούφλικα
49 DR-13 Γεωγ. Μήκος: 20.889317 Γεωγ. Πλατος: 40.370517 Υψόμετρο: 1527 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος ανατολικά του Σούφλικα στη διαδρομή για αντάρτικο νοσοκομείο
50 AETOMILITSA Γεωγ. Μήκος: 20.855417 Γεωγ. Πλατος: 40.310567 Υψόμετρο: 1445 μέτρα
Περιγραφή: Αετομηλίτσα (Ντένισκο)
51 GRAMUSTA Γεωγ. Μήκος: 20.83615 Γεωγ. Πλατος: 40.39189 Υψόμετρο: 1387 μέτρα
Περιγραφή: Το χωριό Γράμουστα
52 GISTOVA Γεωγ. Μήκος: 20.79002 Γεωγ. Πλατος: 40.3651 Υψόμετρο: 2353 μέτρα
Περιγραφή: λίμνη Γκίστοβα
53 MON-2 Γεωγ. Μήκος: 20.866421 Γεωγ. Πλατος: 40.30897 Υψόμετρο: 1420 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή του μονοπατιού για Αρένες στο δρόμο λίγο μετά την Αετομηλίτσα
54 DR-10 Γεωγ. Μήκος: 20.95716 Γεωγ. Πλατος: 40.27228 Υψόμετρο: 1342 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος κάτω από την υδροληψία της Χρυσής.Τον ακολουθουμε ή κατηφορίζουμε ανατ. κατευθείαν στο χωριό
55 DR-5 Γεωγ. Μήκος: 20.87486 Γεωγ. Πλατος: 40.30699 Υψόμετρο: 1623 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος ανάμεσα στην Αετομηλίτσα και τη Πάνω Αρένα
56 2520 Γεωγ. Μήκος: 20.77939 Γεωγ. Πλατος: 40.34822 Υψόμετρο: 2520 μέτρα
Περιγραφή: Τσούκα Πέτσικ ή 2520. Κορυφή του Γράμμου. Από εδώ και μέχρι το Ηρώον έχει σημάδια
57 RYAKIA Γεωγ. Μήκος: 20.80366 Γεωγ. Πλατος: 40.38069 Υψόμετρο: 2016 μέτρα
Περιγραφή: Pυάκια ανάμεσα στη Γραμούστα και τα σύνορα
58 REMA Γεωγ. Μήκος: 20.92749 Γεωγ. Πλατος: 40.31115 Υψόμετρο: 1388 μέτρα
Περιγραφή: Pέμα από Πευκόφυτο για Μουτσάλια
59 PLAGIA Γεωγ. Μήκος: 20.827141 Γεωγ. Πλατος: 40.317687 Υψόμετρο: 2093 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή της πλαγιάς προς Αετομηλίτσα, στο ηρώο του Γκέσου
60 PIGI-4 Γεωγ. Μήκος: 20.94727 Γεωγ. Πλατος: 40.26715 Υψόμετρο: 1520 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή στο μονοπάτι που κόβει το δρόμο Αρένες-Χρυσή
61 PIGI-3 Γεωγ. Μήκος: 20.94806 Γεωγ. Πλατος: 40.27851 Υψόμετρο: 1663 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή σε μονοπάτι έξω από το δρόμο Αρένες-Χρυσή
62 PIGI-2 Γεωγ. Μήκος: 20.890333 Γεωγ. Πλατος: 40.307788 Υψόμετρο: 1852 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή στη διαδρομή Αετομηλίτσα-Πάνω Αρένα
63 PERIFANO Γεωγ. Μήκος: 20.81657 Γεωγ. Πλατος: 40.33644 Υψόμετρο: 2442 μέτρα
Περιγραφή: κορυφή Σκίρτση ή Περήφανο. Μετά το Περήφανο ακολουθούμε σημάδια και παληό δρόμο προς το Ηρώον
64 PIGI IN Γεωγ. Μήκος: 20.94739 Γεωγ. Πλατος: 40.27955 Υψόμετρο: 1698 μέτρα
Περιγραφή: Συνεχίζουμε στον δρόμο. Βέλος σε δέντρο. Μονοπάτι παει σε πηγή και ξανασυναντά τον δρόμο σε διάσελο
65 P-ARENA Γεωγ. Μήκος: 20.90151 Γεωγ. Πλατος: 40.30996 Υψόμετρο: 2182 μέτρα
Περιγραφή: Πάνω Αρένα
66 LIMNI Γεωγ. Μήκος: 20.93522 Γεωγ. Πλατος: 40.28608 Υψόμετρο: 1808 μέτρα
Περιγραφή: Λίμνη κρυμμένη από ψηλά. Μετά τη λίμνη κατηφορίζουμε από την άκρη της αντίθετα από το λιβάδι.
67 KANEL-1 Γεωγ. Μήκος: 20.88209 Γεωγ. Πλατος: 40.32686 Υψόμετρο: 2143 μέτρα
Περιγραφή: προκορφή μεταξύ ʼνω Αρένας και Κανελλόπουλου
68 KAREN-2 Γεωγ. Μήκος: 20.9246 Γεωγ. Πλατος: 40.28798 Υψόμετρο: 2075 μέτρα
Περιγραφή: προκορφή Κάτω Αρένας
69 KAREN-1 Γεωγ. Μήκος: 20.92328 Γεωγ. Πλατος: 40.28974 Υψόμετρο: 2068 μέτρα
Περιγραφή: προκορφή Κάτω Αρένας
70 GESOS Γεωγ. Μήκος: 20.82262 Γεωγ. Πλατος: 40.31778 Υψόμετρο: 2172 μέτρα
Περιγραφή: Ηρώο του στρατού. Για Αετομηλίτσα ακολουθούμε για λίγο το δρόμο ή κατηφορίζουμε κατευθείαν πλαγιές
71 PIGI-1 Γεωγ. Μήκος: 20.7997 Γεωγ. Πλατος: 40.37836 Υψόμετρο: 2098 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή ανάμεσα στη Γράμουστα και τα σύνορα
72 PIGI-10 Γεωγ. Μήκος: 20.93417 Γεωγ. Πλατος: 40.307 Υψόμετρο: 1293 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή στη διαδρομή Πευκόφυτο - Μουτσάλια
73 MUTSALIA Γεωγ. Μήκος: 20.917652 Γεωγ. Πλατος: 40.308881 Υψόμετρο: 1740 μέτρα
Περιγραφή: LIMNH MUTSALIA
74 K.ARENA Γεωγ. Μήκος: 20.93557 Γεωγ. Πλατος: 40.277765 Υψόμετρο: 2072 μέτρα
Περιγραφή: Κύρια κορυφή Κάτω Αρένας (2073 μ.)
75 XRYSH Γεωγ. Μήκος: 20.97442 Γεωγ. Πλατος: 40.27368 Υψόμετρο: 993 μέτρα
Περιγραφή:
76 PROS LIMNI Γεωγ. Μήκος: 20.93155 Γεωγ. Πλατος: 40.28684 Υψόμετρο: 1986 μέτρα
Περιγραφή: Απότομο λούκι. Γιά τη λίμνη κατεβαίνει και αμέσως πριν την τελευταία κορυφή
77 PATH OUT Γεωγ. Μήκος: 20.948696 Γεωγ. Πλατος: 40.274796 Υψόμετρο: 1687 μέτρα
Περιγραφή: Εξοδος μονοπατιού από πηγή
78 PALIOXORI Γεωγ. Μήκος: 20.888732 Γεωγ. Πλατος: 40.400064 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
79 XOMXOM Γεωγ. Μήκος: 20.91555 Γεωγ. Πλατος: 40.30896 Υψόμετρο: 1748 μέτρα
Περιγραφή: Για Κατω Αρένα ακολουθούμε τον δεξιά καλό δρόμο ώς το διάσελο
80 MOUTSAL-3 Γεωγ. Μήκος: 20.93219 Γεωγ. Πλατος: 40.30835 Υψόμετρο: 1321 μέτρα
Περιγραφή: Χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής Πευκόφυτο - Μουτσάλια
81 MOUTSAL-2 Γεωγ. Μήκος: 20.95066 Γεωγ. Πλατος: 40.29862 Υψόμετρο: 1103 μέτρα
Περιγραφή: Χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής Πευκόφυτο - Μουτσάλια
82 MOUTSAL-1 Γεωγ. Μήκος: 20.95672 Γεωγ. Πλατος: 40.29685 Υψόμετρο: 1021 μέτρα
Περιγραφή: Χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής Πευκόφυτο - Μουτσάλια
83 KSEFOTO Γεωγ. Μήκος: 20.92019 Γεωγ. Πλατος: 40.31036 Υψόμετρο: 1642 μέτρα
Περιγραφή: Ξέφωτο από Πευκόφυτο για Μουτσάλια
84 KANELOPOULOU Γεωγ. Μήκος: 20.8782 Γεωγ. Πλατος: 40.3298 Υψόμετρο: 2176 μέτρα
Περιγραφή: korifi kanelopoulou (2174m) me trigonometriko 23-JUL-06 11:48
85 DROMOS OUT Γεωγ. Μήκος: 20.9451 Γεωγ. Πλατος: 40.27004 Υψόμετρο: 1624 μέτρα
Περιγραφή: Πολλά κόκκινα σημάδια. Αρχή μονοπατιού σε λιβάδι
86 DROMOS 2 Γεωγ. Μήκος: 20.822822 Γεωγ. Πλατος: 40.319206 Υψόμετρο: 1918 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος για λίγο και κατηφορα σε πλαγιές. Περνάμε το δάσος χύμα από αριστερά και όχι από το δρόμο.
87 SOS-DEXIA Γεωγ. Μήκος: 20.91963 Γεωγ. Πλατος: 40.30834 Υψόμετρο: 1680 μέτρα
Περιγραφή: Για Μουτσάλια στρίβουμε δεξιά στο χωματόδρομο ερχόμενοι από Πευκόφυτο
88 ALANA Γεωγ. Μήκος: 20.95027 Γεωγ. Πλατος: 40.29732 Υψόμετρο: 1118 μέτρα
Περιγραφή: Αλάνα της διαδρομής Πευκόφυτο - Μουτσάλια
89 2431 Γεωγ. Μήκος: 20.764166 Γεωγ. Πλατος: 40.340383 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
90 2398 Γεωγ. Μήκος: 20.848946 Γεωγ. Πλατος: 40.346501 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
91 2334 Γεωγ. Μήκος: 20.792911 Γεωγ. Πλατος: 40.388616 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
92 2248 Γεωγ. Μήκος: 20.797978 Γεωγ. Πλατος: 40.415205 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
93 2217 Γεωγ. Μήκος: 20.858829 Γεωγ. Πλατος: 40.332759 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
94 2146 Γεωγ. Μήκος: 20.875212 Γεωγ. Πλατος: 40.354971 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
95 1880 Γεωγ. Μήκος: 20.842985 Γεωγ. Πλατος: 40.412373 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή:
96 PEFKOFYTO Γεωγ. Μήκος: 20.959482 Γεωγ. Πλατος: 40.295281 Υψόμετρο: -236 μέτρα
Περιγραφή: Η αρχή της διαδρομής Πευκόφυτο - Μουτσάλια
97 KATASKIOISI Γεωγ. Μήκος: 20.729412 Γεωγ. Πλατος: 40.291911 Υψόμετρο: 1772 μέτρα
Περιγραφή: Σημεόο Κατασκήνωσης
98 KATASKHNOSI Γεωγ. Μήκος: 20.761539 Γεωγ. Πλατος: 40.338167 Υψόμετρο: 2352 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο Κατασκήνωσης
99 AMARANTOS-LOUTRA Γεωγ. Μήκος: 20.729615 Γεωγ. Πλατος: 40.177875 Υψόμετρο: 1235 μέτρα
Περιγραφή: Λουτρά Αμάραντου
100 AM-XM-MN-1 Γεωγ. Μήκος: 20.730865 Γεωγ. Πλατος: 40.191456 Υψόμετρο: 1470 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση Χωματόρδρομου-Μονοπατιού
101 40.198480 Γεωγ. Μήκος: 37879.2689797 Γεωγ. Πλατος: 20.729686 Υψόμετρο: 1 μέτρα
Περιγραφή: 0
102 40.199137 Γεωγ. Μήκος: 37879.2689797 Γεωγ. Πλατος: 20.729155 Υψόμετρο: 1 μέτρα
Περιγραφή: 0
103 40.199991 Γεωγ. Μήκος: 37879.2689797 Γεωγ. Πλατος: 20.728329 Υψόμετρο: 1 μέτρα
Περιγραφή: 0
104 40.214446 Γεωγ. Μήκος: 37879.2689797 Γεωγ. Πλατος: 20.718564 Υψόμετρο: 1 μέτρα
Περιγραφή: 0
105 GKOLIO Γεωγ. Μήκος: 20.72555 Γεωγ. Πλατος: 40.224751 Υψόμετρο: 1927 μέτρα
Περιγραφή:
106 40.291230 Γεωγ. Μήκος: 37879.2689797 Γεωγ. Πλατος: 20.724775 Υψόμετρο: 1 μέτρα
Περιγραφή: 0
107 ELATA Γεωγ. Μήκος: 20.737378 Γεωγ. Πλατος: 40.299764 Υψόμετρο: 1852 μέτρα
Περιγραφή: Δάσος με έλατα
108 40.321507 Γεωγ. Μήκος: 37879.2689797 Γεωγ. Πλατος: 20.764319 Υψόμετρο: 1 μέτρα
Περιγραφή: 0
109 KAMENIK Γεωγ. Μήκος: 20.713381 Γεωγ. Πλατος: 40.209482 Υψόμετρο: 2039 μέτρα
Περιγραφή: Καμενικ
110 AUTO Γεωγ. Μήκος: 20.721987 Γεωγ. Πλατος: 40.113198 Υψόμετρο: 441 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 20:6:32
111 GEFYRI 1 Γεωγ. Μήκος: 20.730137 Γεωγ. Πλατος: 40.154632 Υψόμετρο: 690 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 13:12:24
112 GEFYRI 2 Γεωγ. Μήκος: 20.739213 Γεωγ. Πλατος: 40.150823 Υψόμετρο: 633 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 13:59:36
113 SARA Γεωγ. Μήκος: 20.752083 Γεωγ. Πλατος: 40.147904 Υψόμετρο: 580 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 15:22:39
114 GEFYRI 3 Γεωγ. Μήκος: 20.761628 Γεωγ. Πλατος: 40.133693 Υψόμετρο: 480 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 17:13:33
115 GEFYRI 4 Γεωγ. Μήκος: 20.751525 Γεωγ. Πλατος: 40.131214 Υψόμετρο: 488 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 17:48:9
116 AUTO Γεωγ. Μήκος: 20.721987 Γεωγ. Πλατος: 40.113198 Υψόμετρο: 441 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 20:6:32
117 GEFYRI 1 Γεωγ. Μήκος: 20.730137 Γεωγ. Πλατος: 40.154632 Υψόμετρο: 690 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 13:12:24
118 GEFYRI 2 Γεωγ. Μήκος: 20.739213 Γεωγ. Πλατος: 40.150823 Υψόμετρο: 633 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 13:59:36
119 SARA Γεωγ. Μήκος: 20.752083 Γεωγ. Πλατος: 40.147904 Υψόμετρο: 580 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 15:22:39
120 GEFYRI 3 Γεωγ. Μήκος: 20.761628 Γεωγ. Πλατος: 40.133693 Υψόμετρο: 480 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 17:13:33
121 GEFYRI 4 Γεωγ. Μήκος: 20.751525 Γεωγ. Πλατος: 40.131214 Υψόμετρο: 488 μέτρα
Περιγραφή: 2018-5-27 17:48:9
122 vrisi Γεωγ. Μήκος: 20.881844 Γεωγ. Πλατος: 40.398695 Υψόμετρο: 1213 μέτρα
Περιγραφή: τσιμεντένια χωρίς νερό
123 koromilies Γεωγ. Μήκος: 20.87973 Γεωγ. Πλατος: 40.399136 Υψόμετρο: 1258 μέτρα
Περιγραφή: στα πρώτα μέτρα αριστερά και δεξιά απ το μονοπάτι
124 raxi Γεωγ. Μήκος: 20.878336 Γεωγ. Πλατος: 40.400557 Υψόμετρο: 1292 μέτρα
Περιγραφή: το πρώτο τμήμα συναντά ράχη και φεύγει αριστερά
125 ΜΟΝ_ΧΟΜ Γεωγ. Μήκος: 20.871641 Γεωγ. Πλατος: 40.401214 Υψόμετρο: 1356 μέτρα
Περιγραφή: το μονοπάτι πέφτει σε δασικό που έρχεται από αριστερά
126 Ksilosirmi Γεωγ. Μήκος: 20.870527 Γεωγ. Πλατος: 40.401274 Υψόμετρο: 1372 μέτρα
Περιγραφή: το μονοπάτι συναντά ξυλοσυρμή δεξιά
127 ΜΟΝ_ΜΟΝ Γεωγ. Μήκος: 20.868142 Γεωγ. Πλατος: 40.401921 Υψόμετρο: 1385 μέτρα
Περιγραφή: στο δεξί μας. βόρεια. φεύγει το μονοπάτι για κατέβασμα στο Καταφύγι
128 ΜΟΝ _ΜΟΝ Γεωγ. Μήκος: 20.8668939 Γεωγ. Πλατος: 40.401828 Υψόμετρο: 1383 μέτρα
Περιγραφή: στο αριστερό μας. νότια. έρχεται το μονοπάτι από διάσελο Σκάλας
129 Ai Nikollas Γεωγ. Μήκος: 20.864647 Γεωγ. Πλατος: 40.401605 Υψόμετρο: 1441 μέτρα
Περιγραφή: από δω και πέρα ισχύει η καταγραφή του Σιδηρά για τη διαδρομή Γράμουστα Σούφλικα κλπ
130 MON_MON Γεωγ. Μήκος: 20.8833691242067 Γεωγ. Πλατος: 40.346601684289 Υψόμετρο: 163 μέτρα
Περιγραφή:
131 MON_XOM Γεωγ. Μήκος: 20.8954546899499 Γεωγ. Πλατος: 40.3445290563902 Υψόμετρο: 139 μέτρα
Περιγραφή:
132 KSILOSIRMI Γεωγ. Μήκος: 20.8992032355026 Γεωγ. Πλατος: 40.3426850786299 Υψόμετρο: 131 μέτρα
Περιγραφή:
133 VRISI Γεωγ. Μήκος: 20.8997425564268 Γεωγ. Πλατος: 40.3418047881701 Υψόμετρο: 131 μέτρα
Περιγραφή:
134 REMA Γεωγ. Μήκος: 20.8818277989876 Γεωγ. Πλατος: 40.3452000439595 Υψόμετρο: 163 μέτρα
Περιγραφή:
135 KATHETO Γεωγ. Μήκος: 20.8810572267621 Γεωγ. Πλατος: 40.3446662989237 Υψόμετρο: 165 μέτρα
Περιγραφή:
136 PLATOMA Γεωγ. Μήκος: 20.879669967198 Γεωγ. Πλατος: 40.3443186468114 Υψόμετρο: 165 μέτρα
Περιγραφή:
137 A/A Γεωγ. Μήκος: 20.8751972980492 Γεωγ. Πλατος: 40.3439353252636 Υψόμετρο: 173 μέτρα
Περιγραφή: Θέση αντιαεροπορικού ΔΣΕ
138 ΑΜΠΡΙ Γεωγ. Μήκος: 20.8741820734257 Γεωγ. Πλατος: 40.3422854350738 Υψόμετρο: 174 μέτρα
Περιγραφή: Χώρος στρατωνισμού ΔΣΕ
139 Leivadi Γεωγ. Μήκος: 20.8670478675473 Γεωγ. Πλατος: 40.3387756801753 Υψόμετρο: 189 μέτρα
Περιγραφή:
140 MON_XOM Γεωγ. Μήκος: 20.867025553231 Γεωγ. Πλατος: 40.3342059084453 Υψόμετρο: 193 μέτρα
Περιγραφή:
141 XOM_MON Γεωγ. Μήκος: 20.8665323051291 Γεωγ. Πλατος: 40.3324030218744 Υψόμετρο: 191 μέτρα
Περιγραφή:
142 MON_XOM Γεωγ. Μήκος: 20.8584663026779 Γεωγ. Πλατος: 40.3214589414501 Υψόμετρο: 162 μέτρα
Περιγραφή:
143 MON_MON Γεωγ. Μήκος: 20.8545932472537 Γεωγ. Πλατος: 40.3172616221745 Υψόμετρο: 153 μέτρα
Περιγραφή:
144 KSENONAS Γεωγ. Μήκος: 20.8535954303271 Γεωγ. Πλατος: 40.3092174954935 Υψόμετρο: 127 μέτρα
Περιγραφή:
145 STANI Γεωγ. Μήκος: 20.7373908698567 Γεωγ. Πλατος: 40.274342916065 Υψόμετρο: 119 μέτρα
Περιγραφή:
146 NERO Γεωγ. Μήκος: 20.7385999519951 Γεωγ. Πλατος: 40.2757608545723 Υψόμετρο: 117 μέτρα
Περιγραφή:
147 REMA Γεωγ. Μήκος: 20.7390739428527 Γεωγ. Πλατος: 40.2775637162193 Υψόμετρο: 117 μέτρα
Περιγραφή:
148 PIGI Γεωγ. Μήκος: 20.7284313815627 Γεωγ. Πλατος: 40.2921753043508 Υψόμετρο: 162 μέτρα
Περιγραφή:
149 SINORO Γεωγ. Μήκος: 20.7245510732681 Γεωγ. Πλατος: 40.2912302910376 Υψόμετρο: 159 μέτρα
Περιγραφή:
150 PIRAMIDA Γεωγ. Μήκος: 20.7235979375961 Γεωγ. Πλατος: 40.290927396645 Υψόμετρο: 157 μέτρα
Περιγραφή:
151 XOM Γεωγ. Μήκος: 20.7245123914574 Γεωγ. Πλατος: 40.2912664832228 Υψόμετρο: 159 μέτρα
Περιγραφή:
152 REMA Γεωγ. Μήκος: 20.7366393965911 Γεωγ. Πλατος: 40.2789235931374 Υψόμετρο: 124 μέτρα
Περιγραφή:
153 MON Γεωγ. Μήκος: 20.729502319164 Γεωγ. Πλατος: 40.2923875509728 Υψόμετρο: 162 μέτρα
Περιγραφή:
154 OKSIES Γεωγ. Μήκος: 20.7324972119308 Γεωγ. Πλατος: 40.2897283131179 Υψόμετρο: 153 μέτρα
Περιγραφή:
155 ΜΟΝΜΟΝ Γεωγ. Μήκος: 20.8365874459491 Γεωγ. Πλατος: 40.3406625438259 Υψόμετρο: 196 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο Κιάφας
156 ΜΟΝΜΟΝ Γεωγ. Μήκος: 20.8202197747285 Γεωγ. Πλατος: 40.336016084009 Υψόμετρο: 212 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο Σκίρτσης