ΧΕΛΙΔΟΝΑ - Υψ. 1975 μέτρα

1 1379 AIL Γεωγ. Μήκος: 21.7139 Γεωγ. Πλατος: 38.82275 Υψόμετρο: 1367 μέτρα
Περιγραφή: Πρώτη κορυφή της κόψης των Αηλιάδων
2 AG.SOSTIS Γεωγ. Μήκος: 21.72433 Γεωγ. Πλατος: 38.81983 Υψόμετρο: 968 μέτρα
Περιγραφή: Εκκλησάκι όπου αφήνουμε το δρόμο και πιάνουΡε την κοψη των Αηλιάδων
3 AIL1 Γεωγ. Μήκος: 21.71232 Γεωγ. Πλατος: 38.82287 Υψόμετρο: 1339 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
4 AIL10 Γεωγ. Μήκος: 21.689474 Γεωγ. Πλατος: 38.82433 Υψόμετρο: 1848 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
5 AIL2 Γεωγ. Μήκος: 21.71066 Γεωγ. Πλατος: 38.82308 Υψόμετρο: 1414 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
6 AIL3 Γεωγ. Μήκος: 21.70969 Γεωγ. Πλατος: 38.82305 Υψόμετρο: 1374 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
7 AIL4 Γεωγ. Μήκος: 21.70768 Γεωγ. Πλατος: 38.82346 Υψόμετρο: 1460 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
8 AIL5 Γεωγ. Μήκος: 21.70511 Γεωγ. Πλατος: 38.82389 Υψόμετρο: 1595 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
9 AIL6 Γεωγ. Μήκος: 21.70182 Γεωγ. Πλατος: 38.824356 Υψόμετρο: 1666 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
10 AIL7 Γεωγ. Μήκος: 21.69983 Γεωγ. Πλατος: 38.8247 Υψόμετρο: 1583 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
11 AIL8 Γεωγ. Μήκος: 21.69752 Γεωγ. Πλατος: 38.82507 Υψόμετρο: 1695 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
12 AIL9 Γεωγ. Μήκος: 21.69189 Γεωγ. Πλατος: 38.82533 Υψόμετρο: 1836 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της κόψης των Αηλιάδων
13 LOUKI Γεωγ. Μήκος: 21.684365 Γεωγ. Πλατος: 38.825384 Υψόμετρο: 1897 μέτρα
Περιγραφή: Κατηφορίζουμε το λούκι κάτω από την κορυφή
14 MEG. XORIO Γεωγ. Μήκος: 21.74284 Γεωγ. Πλατος: 38.82709 Υψόμετρο: 722 μέτρα
Περιγραφή: Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας
15 MIKR XORI0 Γεωγ. Μήκος: 21.723313 Γεωγ. Πλατος: 38.828883 Υψόμετρο: 915 μέτρα
Περιγραφή: Μικρό Χωριό Ευρυτανίας
16 PIGI-ROAD Γεωγ. Μήκος: 21.694114 Γεωγ. Πλατος: 38.8325 Υψόμετρο: 1459 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος-Πηγή. Μπορούμε να κατηφορίσουμε (απότομα) την κόψη ή να ακολουθήσουμε το μονοπάτι αριστερά
17 PORTES Γεωγ. Μήκος: 21.6848 Γεωγ. Πλατος: 38.82373 Υψόμετρο: 1909 μέτρα
Περιγραφή: Σε αυτό το σημείο αφήνουμε την κορυφογραμμή της Χελιδόνας και τραβερσάρουμε στο λούκι.
18 XELIDONA Γεωγ. Μήκος: 21.68603 Γεωγ. Πλατος: 38.82477 Υψόμετρο: 1972 μέτρα
Περιγραφή: