ΒΟΥΛΓΑΡΑ - Υψ. 1654 μέτρα

1 RAXH-1 Γεωγ. Μήκος: 21.88734 Γεωγ. Πλατος: 39.07639 Υψόμετρο: 1060 μέτρα
Περιγραφή: Ομαλή ράχη προς Σκοτινή
2 RAXH-2 Γεωγ. Μήκος: 21.88694 Γεωγ. Πλατος: 39.07898 Υψόμετρο: 1135 μέτρα
Περιγραφή: Ομαλή ράχη προς Σκοτινή
3 KALYBA Γεωγ. Μήκος: 21.88598 Γεωγ. Πλατος: 39.08129 Υψόμετρο: 1177 μέτρα
Περιγραφή: Καλύβα λίγο πριν το δρόμο
4 XM-1 Γεωγ. Μήκος: 21.88567 Γεωγ. Πλατος: 39.09218 Υψόμετρο: 1273 μέτρα
Περιγραφή: Χωματόδρομος
5 AYXENAS Γεωγ. Μήκος: 21.9112 Γεωγ. Πλατος: 39.09501 Υψόμετρο: 1313 μέτρα
Περιγραφή: Αυχένας
6 MON-1 Γεωγ. Μήκος: 21.91129 Γεωγ. Πλατος: 39.09634 Υψόμετρο: 1373 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή
7 MON-2 Γεωγ. Μήκος: 21.91067 Γεωγ. Πλατος: 39.09782 Υψόμετρο: 1434 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή
8 MON-3 Γεωγ. Μήκος: 21.90973 Γεωγ. Πλατος: 39.09907 Υψόμετρο: 1460 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή
9 MON-4 Γεωγ. Μήκος: 21.9085 Γεωγ. Πλατος: 39.10219 Υψόμετρο: 1528 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή
10 MON-5 Γεωγ. Μήκος: 21.90814 Γεωγ. Πλατος: 39.10401 Υψόμετρο: 1562 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή
11 MON-6 Γεωγ. Μήκος: 21.90785 Γεωγ. Πλατος: 39.10583 Υψόμετρο: 1620 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή
12 BOULGARA Γεωγ. Μήκος: 21.90689 Γεωγ. Πλατος: 39.10678 Υψόμετρο: 1659 μέτρα
Περιγραφή: Κορυφή Βουλγάρα 1643μ
13 EKKINISH Γεωγ. Μήκος: 21.88514 Γεωγ. Πλατος: 39.06619 Υψόμετρο: 801 μέτρα
Περιγραφή: Εκκίνηση μετα το ποτάμι