ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ - Υψ. 1419 μέτρα

1 KTIMA Γεωγ. Μήκος: 22.474068 Γεωγ. Πλατος: 38.758932 Υψόμετρο: 997 μέτρα
Περιγραφή:
2 2REMATA Γεωγ. Μήκος: 22.512606 Γεωγ. Πλατος: 38.76456 Υψόμετρο: 897 μέτρα
Περιγραφή:
3 BRYSOULA Γεωγ. Μήκος: 22.492032 Γεωγ. Πλατος: 38.751076 Υψόμετρο: 976 μέτρα
Περιγραφή:
4 CAT Γεωγ. Μήκος: 22.491899 Γεωγ. Πλατος: 38.75601 Υψόμετρο: 1019 μέτρα
Περιγραφή:
5 CRGIOZA Γεωγ. Μήκος: 22.539802 Γεωγ. Πλατος: 38.735655 Υψόμετρο: 1286 μέτρα
Περιγραφή:
6 DAMCROSS Γεωγ. Μήκος: 22.481693 Γεωγ. Πλατος: 38.7739 Υψόμετρο: 572 μέτρα
Περιγραφή:
7 DEXAMENI Γεωγ. Μήκος: 22.542593 Γεωγ. Πλατος: 38.753336 Υψόμετρο: 1021 μέτρα
Περιγραφή:
8 DEXAMENI Γεωγ. Μήκος: 22.460649 Γεωγ. Πλατος: 38.763626 Υψόμετρο: 833 μέτρα
Περιγραφή:
9 STERNA Γεωγ. Μήκος: 22.472458 Γεωγ. Πλατος: 38.758277 Υψόμετρο: 961 μέτρα
Περιγραφή:
10 DIAKLARI Γεωγ. Μήκος: 22.499374 Γεωγ. Πλατος: 38.772385 Υψόμετρο: 847 μέτρα
Περιγραφή:
11 DIAKLARI2 Γεωγ. Μήκος: 22.503015 Γεωγ. Πλατος: 38.770664 Υψόμετρο: 900 μέτρα
Περιγραφή:
12 DIAKLARI3 Γεωγ. Μήκος: 22.504008 Γεωγ. Πλατος: 38.769209 Υψόμετρο: 886 μέτρα
Περιγραφή:
13 DIASXREM Γεωγ. Μήκος: 22.518865 Γεωγ. Πλατος: 38.761483 Υψόμετρο: 973 μέτρα
Περιγραφή:
14 DYSVATO Γεωγ. Μήκος: 22.546475 Γεωγ. Πλατος: 38.746866 Υψόμετρο: 1128 μέτρα
Περιγραφή:
15 GKIOZA Γεωγ. Μήκος: 22.544327 Γεωγ. Πλατος: 38.736826 Υψόμετρο: 1424 μέτρα
Περιγραφή: Η κορυφή Γκιόζα η ψηλότερη του όρους Καλλίδρομου
16 LATHOS Γεωγ. Μήκος: 22.546748 Γεωγ. Πλατος: 38.747481 Υψόμετρο: -236 μέτρα
Περιγραφή:
17 LIBADAKI Γεωγ. Μήκος: 22.526458 Γεωγ. Πλατος: 38.73556 Υψόμετρο: 1159 μέτρα
Περιγραφή:
18 MONXOMDEX Γεωγ. Μήκος: 22.513948 Γεωγ. Πλατος: 38.765775 Υψόμετρο: 902 μέτρα
Περιγραφή:
19 MONXOMDEX3 Γεωγ. Μήκος: 22.544483 Γεωγ. Πλατος: 38.742724 Υψόμετρο: 1291 μέτρα
Περιγραφή:
20 MONXOMDEX4 Γεωγ. Μήκος: 22.526036 Γεωγ. Πλατος: 38.735298 Υψόμετρο: 1133 μέτρα
Περιγραφή:
21 MONXOMDEX5 Γεωγ. Μήκος: 22.482424 Γεωγ. Πλατος: 38.757953 Υψόμετρο: 1029 μέτρα
Περιγραφή:
22 MONXOMEFT2 Γεωγ. Μήκος: 22.500928 Γεωγ. Πλατος: 38.771859 Υψόμετρο: 869 μέτρα
Περιγραφή:
23 MONXOMEFT3 Γεωγ. Μήκος: 22.528266 Γεωγ. Πλατος: 38.735583 Υψόμετρο: 1260 μέτρα
Περιγραφή:
24 MONXOMEFTH Γεωγ. Μήκος: 22.498488 Γεωγ. Πλατος: 38.772311 Υψόμετρο: 820 μέτρα
Περιγραφή:
25 MXDEX3 Γεωγ. Μήκος: 22.517221 Γεωγ. Πλατος: 38.764152 Υψόμετρο: 962 μέτρα
Περιγραφή:
26 NERO Γεωγ. Μήκος: 22.475355 Γεωγ. Πλατος: 38.773143 Υψόμετρο: 547 μέτρα
Περιγραφή:
27 CAMP Γεωγ. Μήκος: 22.458817 Γεωγ. Πλατος: 38.763742 Υψόμετρο: 815 μέτρα
Περιγραφή:
28 POTISTRA1 Γεωγ. Μήκος: 22.531427 Γεωγ. Πλατος: 38.756589 Υψόμετρο: 1092 μέτρα
Περιγραφή:
29 PROSKINITR Γεωγ. Μήκος: 22.539311 Γεωγ. Πλατος: 38.739331 Υψόμετρο: 1295 μέτρα
Περιγραφή:
30 XEF1 Γεωγ. Μήκος: 22.500639 Γεωγ. Πλατος: 38.77187 Υψόμετρο: 873 μέτρα
Περιγραφή:
31 XEF2 Γεωγ. Μήκος: 22.510782 Γεωγ. Πλατος: 38.765553 Υψόμετρο: 898 μέτρα
Περιγραφή:
32 XEF3 Γεωγ. Μήκος: 22.512966 Γεωγ. Πλατος: 38.765285 Υψόμετρο: 898 μέτρα
Περιγραφή:
33 XEF4 Γεωγ. Μήκος: 22.515697 Γεωγ. Πλατος: 38.764368 Υψόμετρο: 940 μέτρα
Περιγραφή:
34 XEF5 Γεωγ. Μήκος: 22.487576 Γεωγ. Πλατος: 38.758931 Υψόμετρο: 1043 μέτρα
Περιγραφή:
35 XEF6 Γεωγ. Μήκος: 22.485319 Γεωγ. Πλατος: 38.758193 Υψόμετρο: 1033 μέτρα
Περιγραφή:
36 XEFLIMNOUL Γεωγ. Μήκος: 22.512091 Γεωγ. Πλατος: 38.765006 Υψόμετρο: 895 μέτρα
Περιγραφή:
37 XOMDIAKL Γεωγ. Μήκος: 22.490362 Γεωγ. Πλατος: 38.772214 Υψόμετρο: 712 μέτρα
Περιγραφή:
38 XOMONARI Γεωγ. Μήκος: 22.496161 Γεωγ. Πλατος: 38.772553 Υψόμετρο: 780 μέτρα
Περιγραφή:
39 XOMONARI2 Γεωγ. Μήκος: 22.531382 Γεωγ. Πλατος: 38.733708 Υψόμετρο: 1273 μέτρα
Περιγραφή:
40 XOMONDEX Γεωγ. Μήκος: 22.515063 Γεωγ. Πλατος: 38.764545 Υψόμετρο: 928 μέτρα
Περιγραφή:
41 XOMONDEX Γεωγ. Μήκος: 22.480405 Γεωγ. Πλατος: 38.757625 Υψόμετρο: 1032 μέτρα
Περιγραφή:
42 XOMSTART Γεωγ. Μήκος: 22.460075 Γεωγ. Πλατος: 38.765771 Υψόμετρο: 741 μέτρα
Περιγραφή:
43 XOMXOMARI Γεωγ. Μήκος: 22.512195 Γεωγ. Πλατος: 38.758323 Υψόμετρο: 1040 μέτρα
Περιγραφή:
44 XOMXOMARI2 Γεωγ. Μήκος: 22.518867 Γεωγ. Πλατος: 38.755593 Υψόμετρο: 1083 μέτρα
Περιγραφή:
45 XOMXOMARI3 Γεωγ. Μήκος: 22.524133 Γεωγ. Πλατος: 38.754884 Υψόμετρο: 1121 μέτρα
Περιγραφή:
46 XOMXOMARI3 Γεωγ. Μήκος: 22.507 Γεωγ. Πλατος: 38.752298 Υψόμετρο: 1074 μέτρα
Περιγραφή:
47 XOMXOMARI4 Γεωγ. Μήκος: 22.499038 Γεωγ. Πλατος: 38.754982 Υψόμετρο: 1089 μέτρα
Περιγραφή:
48 XOMXOMARI5 Γεωγ. Μήκος: 22.490272 Γεωγ. Πλατος: 38.758006 Υψόμετρο: 1029 μέτρα
Περιγραφή:
49 XOMXOMDEX Γεωγ. Μήκος: 22.518611 Γεωγ. Πλατος: 38.757332 Υψόμετρο: 1056 μέτρα
Περιγραφή:
50 XOMXOMDEX2 Γεωγ. Μήκος: 22.547367 Γεωγ. Πλατος: 38.752483 Υψόμετρο: 1011 μέτρα
Περιγραφή:
51 XOMXOMDEX2 Γεωγ. Μήκος: 22.503766 Γεωγ. Πλατος: 38.752175 Υψόμετρο: 1067 μέτρα
Περιγραφή:
52 XOMXOMDEX2 Γεωγ. Μήκος: 22.524031 Γεωγ. Πλατος: 38.734648 Υψόμετρο: 1103 μέτρα
Περιγραφή:
53 XOMXOMDEX3 Γεωγ. Μήκος: 22.492206 Γεωγ. Πλατος: 38.753776 Υψόμετρο: -236 μέτρα
Περιγραφή:
54 XOMXOMEFT2 Γεωγ. Μήκος: 22.523916 Γεωγ. Πλατος: 38.754902 Υψόμετρο: 1110 μέτρα
Περιγραφή:
55 XOMXOMEFT3 Γεωγ. Μήκος: 22.538876 Γεωγ. Πλατος: 38.754973 Υψόμετρο: 1039 μέτρα
Περιγραφή:
56 XOMXOMDEX4 Γεωγ. Μήκος: 22.469526 Γεωγ. Πλατος: 38.75756 Υψόμετρο: 940 μέτρα
Περιγραφή:
57 MONXOMEFT3 Γεωγ. Μήκος: 22.477166 Γεωγ. Πλατος: 38.758597 Υψόμετρο: 1024 μέτρα
Περιγραφή:
58 XMXMMN1 Γεωγ. Μήκος: 22.556517 Γεωγ. Πλατος: 38.717495 Υψόμετρο: 650 μέτρα
Περιγραφή: Το δρομάκι που ακολουθούμε συναντά το κεντρικό δασικό αλλά συνεχίζουμε ευθεία στο ονοπάτι απέναντι
59 REMATAKI Γεωγ. Μήκος: 22.554774 Γεωγ. Πλατος: 38.720073 Υψόμετρο: 694 μέτρα
Περιγραφή: Το μονοπάτι περνά το ρεματάκι
60 BRYSH Γεωγ. Μήκος: 22.553387 Γεωγ. Πλατος: 38.722612 Υψόμετρο: 744 μέτρα
Περιγραφή: Βρύση με ποτήστρα, δεν έχει νερό όλο το χρόνο
61 MNXM1 Γεωγ. Μήκος: 22.555259 Γεωγ. Πλατος: 38.723375 Υψόμετρο: 764 μέτρα
Περιγραφή: διασταύρωση στο δασικό με το παράδρομο προς την πηγή
62 XMMN2 Γεωγ. Μήκος: 22.55771 Γεωγ. Πλατος: 38.726032 Υψόμετρο: 893 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο στο δασικό που ξεκινά το μονοπάτι
63 MNXM2 Γεωγ. Μήκος: 22.555219 Γεωγ. Πλατος: 38.729246 Υψόμετρο: 978 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο που το μονοπάτι συναντά το δασικό ξανά
64 NOPATH Γεωγ. Μήκος: 22.555858 Γεωγ. Πλατος: 38.72917 Υψόμετρο: 981 μέτρα
Περιγραφή: Εδώ το μονοπάτι κανονικά συνεχίζει ευθεία την απότομη ράχη αλλά η καταγραφή δεν το ακολούθησε
65 NOPATHEND Γεωγ. Μήκος: 22.551256 Γεωγ. Πλατος: 38.734046 Υψόμετρο: 1168 μέτρα
Περιγραφή: Εδώ καταλήγει το κοφτό μονοπάτι που δεν ακολούθησε η καταγραφή
66 XMMN3 Γεωγ. Μήκος: 22.551122 Γεωγ. Πλατος: 38.738261 Υψόμετρο: 1260 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο στο χωματόδρομο καθώς φτάνει σοτ οροπέδιο και ξεκινα το μονοπάτι για την κορυφή
67 033 Γεωγ. Μήκος: 22.544374 Γεωγ. Πλατος: 38.736884 Υψόμετρο: 1411 μέτρα
Περιγραφή:
68 GKIOZA Γεωγ. Μήκος: 22.544293 Γεωγ. Πλατος: 38.736869 Υψόμετρο: 1419 μέτρα
Περιγραφή: Η ψηλότερη κορυφή του καλύδρομου Γκιόζα
69 PIGADI Γεωγ. Μήκος: 22.554472 Γεωγ. Πλατος: 38.720573 Υψόμετρο: 716 μέτρα
Περιγραφή: Πηγάδι αποθήκευσης νερού
70 DRIMAIA Γεωγ. Μήκος: 22.560242 Γεωγ. Πλατος: 38.709875 Υψόμετρο: 559 μέτρα
Περιγραφή: Η άνω άκρη του χωριού Δριμάια, πάνω από την εκκλησία