ΧΑΤΖΗ - Υψ. 2038 μέτρα

1 KOUKOS Γεωγ. Μήκος: 21.324933 Γεωγ. Πλατος: 39.442583 Υψόμετρο: 1414 μέτρα
Περιγραφή:
2 MESOXORA Γεωγ. Μήκος: 21.324633 Γεωγ. Πλατος: 39.473817 Υψόμετρο: 784 μέτρα
Περιγραφή: MESOXORA
3 PR-ILIAS Γεωγ. Μήκος: 21.328783 Γεωγ. Πλατος: 39.457183 Υψόμετρο: 1185 μέτρα
Περιγραφή: Προφήτης Ηλίας
4 XATZH Γεωγ. Μήκος: 21.3244 Γεωγ. Πλατος: 39.410433 Υψόμετρο: 2040 μέτρα
Περιγραφή:
5 XOM Γεωγ. Μήκος: 21.319667 Γεωγ. Πλατος: 39.43615 Υψόμετρο: 1452 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος που έρχεται από τα Σπίτια
6 MON Γεωγ. Μήκος: 21.326167 Γεωγ. Πλατος: 39.4517 Υψόμετρο: 1224 μέτρα
Περιγραφή: κίτρινη ταμπέλα μετά τα Σπίτια
7 RAXH Γεωγ. Μήκος: 21.316583 Γεωγ. Πλατος: 39.433683 Υψόμετρο: 1499 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο λίγο πριν το Αγκάθι
8 RAXH-2 Γεωγ. Μήκος: 21.3173 Γεωγ. Πλατος: 39.41985 Υψόμετρο: 1633 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο ανάμεσα στη κορυφή Αγκάθι και το Χατζή
9 DIAS Γεωγ. Μήκος: 21.324033 Γεωγ. Πλατος: 39.407933 Υψόμετρο: 1947 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο Χατζή-Βρωμερή
10 NORTH-START Γεωγ. Μήκος: 21.321818 Γεωγ. Πλατος: 39.416974 Υψόμετρο: 1880 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή της Βόρειας Κόψης
11 RAPEL Γεωγ. Μήκος: 21.323823 Γεωγ. Πλατος: 39.412339 Υψόμετρο: 1962 μέτρα
Περιγραφή: Λίγο πριν από το σημείο του ραπέλ κινούμαστε αριστερά και το αποφεύγουμε.