ΤΑΙΝΑΡΟ ή ΚΑΒΟ ΜΑΤΑΠΑΣ - Υψ. 285 μέτρα

1 MOSAIC Γεωγ. Μήκος: 22.48512 Γεωγ. Πλατος: 36.40041 Υψόμετρο: -10 μέτρα
Περιγραφή: TP - 9/11/2010 10:12:42 πμ
2 ASF Γεωγ. Μήκος: 22.48602 Γεωγ. Πλατος: 36.40239 Υψόμετρο: 10 μέτρα
Περιγραφή: 04-MAR-07 15:39:39
3 02 Γεωγ. Μήκος: 22.48535 Γεωγ. Πλατος: 36.40086 Υψόμετρο: 3 μέτρα
Περιγραφή: 04-MAR-07 15:47:06
4 006 Γεωγ. Μήκος: 22.48386 Γεωγ. Πλατος: 36.39197 Υψόμετρο: 56 μέτρα
Περιγραφή: 04-MAR-07 16:10:01
5 03 Γεωγ. Μήκος: 22.48439 Γεωγ. Πλατος: 36.39562 Υψόμετρο: 24 μέτρα
Περιγραφή: 04-MAR-07 17:11:50
6 01 Γεωγ. Μήκος: 22.48524 Γεωγ. Πλατος: 36.40112 Υψόμετρο: 3 μέτρα
Περιγραφή: 04-MAR-07 17:24:27
7 STERNES Γεωγ. Μήκος: 22.48542 Γεωγ. Πλατος: 36.40196 Υψόμετρο: 3 μέτρα
Περιγραφή: Πόρτο Στέρνες
8 FAROS Γεωγ. Μήκος: 22.48295 Γεωγ. Πλατος: 36.38604 Υψόμετρο: 13 μέτρα
Περιγραφή: 04-MAR-07 16:26:45