ΑΘΩΣ - Άγιο Όρος - Υψ. 2033 μέτρα

1 NEA SKITI Γεωγ. Μήκος: 24.28855 Γεωγ. Πλατος: 40.14725 Υψόμετρο: 39 μέτρα
Περιγραφή: Αρσανας Νέας Σκήτης
2 MON-MON Γεωγ. Μήκος: 24.2918 Γεωγ. Πλατος: 40.14768 Υψόμετρο: 149 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση μονοπατιών. Αριστερά για Αγ.Παύλο. Δεξιά για Αγ.Αννα
3 SKIOSKI Γεωγ. Μήκος: 24.29487 Γεωγ. Πλατος: 40.14428 Υψόμετρο: 164 μέτρα
Περιγραφή: Κτισμένο κιόσκι με παγγάκι στο μονοπάτι από Νέα σκήτη για Αγ.Αννα
4 AGIA ANNA Γεωγ. Μήκος: 24.29703 Γεωγ. Πλατος: 40.14031 Υψόμετρο: 307 μέτρα
Περιγραφή: Το Κυριακό στην Σκήτη της Αγ.ʼννας
5 THEA Γεωγ. Μήκος: 24.30399 Γεωγ. Πλατος: 40.13753 Υψόμετρο: 736 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο με ξύλινο σταυρό και καταπληκτική θέα.
6 STAYROS Γεωγ. Μήκος: 24.30945 Γεωγ. Πλατος: 40.13369 Υψόμετρο: 761 μέτρα
Περιγραφή: Θέση Σταυρός. Διασταύρωση μονοπατιών με βρύση. Για ʼθω στρίβουμε επάνω (βόρεια).
7 KASTANIES Γεωγ. Μήκος: 24.31218 Γεωγ. Πλατος: 40.13964 Υψόμετρο: 1061 μέτρα
Περιγραφή: Όμορφο δάσος με καστανιές στην διαδρομή για ʼθω.
8 PANAGIA Γεωγ. Μήκος: 24.32681 Γεωγ. Πλατος: 40.1503 Υψόμετρο: 1512 μέτρα
Περιγραφή: Η εκκλησία της Παναγίας που λειτουργεί και σαν καταφύγιο.
9 ATHOS Γεωγ. Μήκος: 24.32726 Γεωγ. Πλατος: 40.15834 Υψόμετρο: 2033 μέτρα
Περιγραφή: Η κορυφή του ʼθω
10 MON-MON Γεωγ. Μήκος: 24.30899 Γεωγ. Πλατος: 40.13396 Υψόμετρο: 771 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση. Κάτω (νότια) για Κατουνάκια. Ισια για ʼθω.
11 MON-MON Γεωγ. Μήκος: 24.30439 Γεωγ. Πλατος: 40.1401 Υψόμετρο: 657 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση. Για πηγάδι- Αγιάσμα πηγαίνουμε αριστερά. Για ʼθω δεξιά.
12 YPOSTEGO Γεωγ. Μήκος: 24.30422 Γεωγ. Πλατος: 40.14047 Υψόμετρο: 627 μέτρα
Περιγραφή: Κτισμένο υπόστεγο με παγγάκια ανεβαίνοντας για ʼθω
13 XER-IV-1 Γεωγ. Μήκος: 24.22147 Γεωγ. Πλατος: 40.22787 Υψόμετρο: 195 μέτρα
Περιγραφή:
14 XER-IV-2 Γεωγ. Μήκος: 24.22333 Γεωγ. Πλατος: 40.22935 Υψόμετρο: 202 μέτρα
Περιγραφή:
15 XER-IV-3 Γεωγ. Μήκος: 24.22355 Γεωγ. Πλατος: 40.22991 Υψόμετρο: 207 μέτρα
Περιγραφή:
16 XER-IV-4 Γεωγ. Μήκος: 24.22421 Γεωγ. Πλατος: 40.23225 Υψόμετρο: 269 μέτρα
Περιγραφή:
17 XER-IV-5 Γεωγ. Μήκος: 24.24313 Γεωγ. Πλατος: 40.2453 Υψόμετρο: 602 μέτρα
Περιγραφή:
18 XER-IV-6 Γεωγ. Μήκος: 24.24445 Γεωγ. Πλατος: 40.24582 Υψόμετρο: 556 μέτρα
Περιγραφή:
19 XER-IV-7 Γεωγ. Μήκος: 24.24312 Γεωγ. Πλατος: 40.24794 Υψόμετρο: 529 μέτρα
Περιγραφή:
20 XER-IV-8 Γεωγ. Μήκος: 24.24406 Γεωγ. Πλατος: 40.25437 Υψόμετρο: 410 μέτρα
Περιγραφή:
21 XER-IV-9 Γεωγ. Μήκος: 24.24472 Γεωγ. Πλατος: 40.25629 Υψόμετρο: 363 μέτρα
Περιγραφή:
22 XER-IV-10 Γεωγ. Μήκος: 24.24771 Γεωγ. Πλατος: 40.2536 Υψόμετρο: 324 μέτρα
Περιγραφή:
23 XER-IV-11 Γεωγ. Μήκος: 24.25179 Γεωγ. Πλατος: 40.25392 Υψόμετρο: 274 μέτρα
Περιγραφή:
24 XER-IV-12 Γεωγ. Μήκος: 24.25998 Γεωγ. Πλατος: 40.25161 Υψόμετρο: 180 μέτρα
Περιγραφή:
25 XER-IV-13 Γεωγ. Μήκος: 24.28471 Γεωγ. Πλατος: 40.2462 Υψόμετρο: 14 μέτρα
Περιγραφή:
26 ZO-PA-1 Γεωγ. Μήκος: 24.15097 Γεωγ. Πλατος: 40.2847 Υψόμετρο: 117 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 9:20:30AM
27 ZO-PA-2 Γεωγ. Μήκος: 24.15226 Γεωγ. Πλατος: 40.28611 Υψόμετρο: 95 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 9:23:22AM
28 ZO-PA-3 Γεωγ. Μήκος: 24.1534 Γεωγ. Πλατος: 40.28822 Υψόμετρο: 68 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 9:28:45AM
29 ZO-PA-4 Γεωγ. Μήκος: 24.15702 Γεωγ. Πλατος: 40.30286 Υψόμετρο: 92 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 9:53:22AM
30 ZO-PA-5 Γεωγ. Μήκος: 24.15887 Γεωγ. Πλατος: 40.30456 Υψόμετρο: 117 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 9:58:03AM
31 ZO-PA-6 Γεωγ. Μήκος: 24.16025 Γεωγ. Πλατος: 40.30654 Υψόμετρο: 148 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 10:02:07AM
32 ZO-PA-7 Γεωγ. Μήκος: 24.16359 Γεωγ. Πλατος: 40.30799 Υψόμετρο: 187 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 10:22:34AM
33 ZO-PA-8 Γεωγ. Μήκος: 24.16954 Γεωγ. Πλατος: 40.30734 Υψόμετρο: 310 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 10:36:15AM
34 ZO-PA-9 Γεωγ. Μήκος: 24.17255 Γεωγ. Πλατος: 40.30935 Υψόμετρο: 316 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 10:40:19AM
35 ZO-PA-10 Γεωγ. Μήκος: 24.17312 Γεωγ. Πλατος: 40.30955 Υψόμετρο: 317 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 10:41:01AM
36 ZO-PA-11 Γεωγ. Μήκος: 24.1789 Γεωγ. Πλατος: 40.31073 Υψόμετρο: 356 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 10:47:19AM
37 ZO-PA-12 Γεωγ. Μήκος: 24.18156 Γεωγ. Πλατος: 40.31044 Υψόμετρο: 348 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 10:50:28AM
38 ZO-PA-13 Γεωγ. Μήκος: 24.20676 Γεωγ. Πλατος: 40.31504 Υψόμετρο: 11 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 11:42:26AM
39 ZO-PA-14 Γεωγ. Μήκος: 24.21086 Γεωγ. Πλατος: 40.31568 Υψόμετρο: 7 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 11:48:41AM
40 ZO-PA-15 Γεωγ. Μήκος: 24.21084 Γεωγ. Πλατος: 40.31428 Υψόμετρο: 32 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 11:51:08AM
41 ZO-PA-16 Γεωγ. Μήκος: 24.21218 Γεωγ. Πλατος: 40.31277 Υψόμετρο: 52 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 12:19:35PM
42 ZO-PA-17 Γεωγ. Μήκος: 24.21764 Γεωγ. Πλατος: 40.31265 Υψόμετρο: 106 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 12:26:30PM
43 ZO-PA-18 Γεωγ. Μήκος: 24.22379 Γεωγ. Πλατος: 40.30811 Υψόμετρο: 213 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 12:41:44PM
44 ZO-PA-19 Γεωγ. Μήκος: 24.2243 Γεωγ. Πλατος: 40.30797 Υψόμετρο: 217 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 12:42:23PM
45 ZO-PA-20 Γεωγ. Μήκος: 24.23086 Γεωγ. Πλατος: 40.30039 Υψόμετρο: 371 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 1:03:28PM
46 ZO-PA-21 Γεωγ. Μήκος: 24.23238 Γεωγ. Πλατος: 40.29994 Υψόμετρο: 384 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 1:07:31PM
47 ZO-PA-22 Γεωγ. Μήκος: 24.23235 Γεωγ. Πλατος: 40.30085 Υψόμετρο: 373 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 1:09:19PM
48 ZO-PA-23 Γεωγ. Μήκος: 24.23783 Γεωγ. Πλατος: 40.29943 Υψόμετρο: 310 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 1:19:11PM
49 ZO-PA-24 Γεωγ. Μήκος: 24.26426 Γεωγ. Πλατος: 40.28462 Υψόμετρο: 35 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 2:22:00PM
50 ZO-PA-25 Γεωγ. Μήκος: 24.2669 Γεωγ. Πλατος: 40.28309 Υψόμετρο: 27 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 2:30:10PM
51 DI-ON-9B Γεωγ. Μήκος: 24.28215 Γεωγ. Πλατος: 40.18062 Υψόμετρο: 768 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 12:01:23PM
52 DI-ON-8B Γεωγ. Μήκος: 24.27983 Γεωγ. Πλατος: 40.18107 Υψόμετρο: 693 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 11:50:51AM
53 DI-ON-7B Γεωγ. Μήκος: 24.2784 Γεωγ. Πλατος: 40.18204 Υψόμετρο: 665 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 11:29:30AM
54 DI-ON-6B Γεωγ. Μήκος: 24.27303 Γεωγ. Πλατος: 40.18078 Υψόμετρο: 506 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 11:00:51AM
55 DI-ON-5B Γεωγ. Μήκος: 24.27303 Γεωγ. Πλατος: 40.18049 Υψόμετρο: 517 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 10:43:26AM
56 DI-ON-4B Γεωγ. Μήκος: 24.27044 Γεωγ. Πλατος: 40.17954 Υψόμετρο: 463 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 10:21:11AM
57 DI-ON-3B Γεωγ. Μήκος: 24.26973 Γεωγ. Πλατος: 40.17746 Υψόμετρο: 488 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 10:14:39AM
58 DI-ON-2B Γεωγ. Μήκος: 24.27599 Γεωγ. Πλατος: 40.16981 Υψόμετρο: 41 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 9:11:18AM
59 DI-AR-11 Γεωγ. Μήκος: 24.29238 Γεωγ. Πλατος: 40.18763 Υψόμετρο: 1032 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 1:14:50PM
60 DI-AR-1 Γεωγ. Μήκος: 24.27496 Γεωγ. Πλατος: 40.16795 Υψόμετρο: 56 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 4:00:31PM
61 DI-AR-2A Γεωγ. Μήκος: 24.27896 Γεωγ. Πλατος: 40.17148 Υψόμετρο: 85 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 3:46:49PM
62 DI-AR-3A Γεωγ. Μήκος: 24.28012 Γεωγ. Πλατος: 40.17206 Υψόμετρο: 123 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 3:43:13PM
63 DI-AR-4A Γεωγ. Μήκος: 24.284 Γεωγ. Πλατος: 40.17448 Υψόμετρο: 259 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 3:12:26PM
64 DI-AR-5A Γεωγ. Μήκος: 24.28673 Γεωγ. Πλατος: 40.17308 Υψόμετρο: 415 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 2:54:52PM
65 DI-AR-6A Γεωγ. Μήκος: 24.29291 Γεωγ. Πλατος: 40.17734 Υψόμετρο: 644 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 2:28:58PM
66 DI-AR-7A Γεωγ. Μήκος: 24.29386 Γεωγ. Πλατος: 40.17914 Υψόμετρο: 715 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 2:21:55PM
67 DI-AR-8A Γεωγ. Μήκος: 24.29689 Γεωγ. Πλατος: 40.18422 Υψόμετρο: 830 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 1:46:09PM
68 DI-AR-9 Γεωγ. Μήκος: 24.28887 Γεωγ. Πλατος: 40.18567 Υψόμετρο: 885 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 1:32:04PM
69 DI-AR-10 Γεωγ. Μήκος: 24.28745 Γεωγ. Πλατος: 40.19097 Υψόμετρο: 942 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 1:21:17PM
70 LAV-AN-1 Γεωγ. Μήκος: 24.38195 Γεωγ. Πλατος: 40.17137 Υψόμετρο: 150 μέτρα
Περιγραφή:
71 LAV-AN-2 Γεωγ. Μήκος: 24.38065 Γεωγ. Πλατος: 40.16861 Υψόμετρο: 163 μέτρα
Περιγραφή:
72 LAV-AN-3 Γεωγ. Μήκος: 24.37917 Γεωγ. Πλατος: 40.16438 Υψόμετρο: 219 μέτρα
Περιγραφή:
73 LAV-AN-4 Γεωγ. Μήκος: 24.37733 Γεωγ. Πλατος: 40.1606 Υψόμετρο: 242 μέτρα
Περιγραφή:
74 LAV-AN-5 Γεωγ. Μήκος: 24.37511 Γεωγ. Πλατος: 40.15182 Υψόμετρο: 377 μέτρα
Περιγραφή:
75 LAV-AN-6 Γεωγ. Μήκος: 24.37129 Γεωγ. Πλατος: 40.14167 Υψόμετρο: 492 μέτρα
Περιγραφή:
76 LAV-AN-7 Γεωγ. Μήκος: 24.37057 Γεωγ. Πλατος: 40.14165 Υψόμετρο: 497 μέτρα
Περιγραφή:
77 LAV-AN-8 Γεωγ. Μήκος: 24.35439 Γεωγ. Πλατος: 40.13315 Υψόμετρο: 284 μέτρα
Περιγραφή:
78 LAV-AN-9 Γεωγ. Μήκος: 24.35098 Γεωγ. Πλατος: 40.12996 Υψόμετρο: 163 μέτρα
Περιγραφή:
79 LAV-AN-10 Γεωγ. Μήκος: 24.34041 Γεωγ. Πλατος: 40.13081 Υψόμετρο: 156 μέτρα
Περιγραφή:
80 LAV-AN-11 Γεωγ. Μήκος: 24.33257 Γεωγ. Πλατος: 40.1338 Υψόμετρο: 587 μέτρα
Περιγραφή:
81 LAV-AN-12 Γεωγ. Μήκος: 24.32438 Γεωγ. Πλατος: 40.13666 Υψόμετρο: 700 μέτρα
Περιγραφή:
82 LAV-AN-13 Γεωγ. Μήκος: 24.32162 Γεωγ. Πλατος: 40.13598 Υψόμετρο: 694 μέτρα
Περιγραφή:
83 LAV-AN-14 Γεωγ. Μήκος: 24.31665 Γεωγ. Πλατος: 40.13542 Υψόμετρο: 708 μέτρα
Περιγραφή:
84 LAV-AN-15 Γεωγ. Μήκος: 24.31404 Γεωγ. Πλατος: 40.13512 Υψόμετρο: 708 μέτρα
Περιγραφή:
85 LAV-AN-17 Γεωγ. Μήκος: 24.30768 Γεωγ. Πλατος: 40.1261 Υψόμετρο: 670 μέτρα
Περιγραφή:
86 LAV-AN-18 Γεωγ. Μήκος: 24.30545 Γεωγ. Πλατος: 40.13045 Υψόμετρο: 580 μέτρα
Περιγραφή:
87 LAV-AN-19 Γεωγ. Μήκος: 24.30028 Γεωγ. Πλατος: 40.12591 Υψόμετρο: 356 μέτρα
Περιγραφή:
88 LAV-AN-20 Γεωγ. Μήκος: 24.29889 Γεωγ. Πλατος: 40.1263 Υψόμετρο: 334 μέτρα
Περιγραφή:
89 LAV-AN-21 Γεωγ. Μήκος: 24.29705 Γεωγ. Πλατος: 40.12557 Υψόμετρο: 307 μέτρα
Περιγραφή:
90 LAV-AN-22 Γεωγ. Μήκος: 24.2963 Γεωγ. Πλατος: 40.1306 Υψόμετρο: 331 μέτρα
Περιγραφή:
91 LAV-AN-23 Γεωγ. Μήκος: 24.29794 Γεωγ. Πλατος: 40.13922 Υψόμετρο: 256 μέτρα
Περιγραφή:
92 LAV-AN-24 Γεωγ. Μήκος: 24.29688 Γεωγ. Πλατος: 40.1403 Υψόμετρο: 299 μέτρα
Περιγραφή:
93 XE-AN-3 Γεωγ. Μήκος: 24.20489 Γεωγ. Πλατος: 40.2371 Υψόμετρο: 71 μέτρα
Περιγραφή:
94 XE-AN-1 Γεωγ. Μήκος: 24.17838 Γεωγ. Πλατος: 40.25785 Υψόμετρο: 6 μέτρα
Περιγραφή:
95 XE-AN-2 Γεωγ. Μήκος: 24.20114 Γεωγ. Πλατος: 40.23757 Υψόμετρο: 10 μέτρα
Περιγραφή:
96 XE-AN-4 Γεωγ. Μήκος: 24.21636 Γεωγ. Πλατος: 40.22943 Υψόμετρο: 174 μέτρα
Περιγραφή:
97 XE-AN-5 Γεωγ. Μήκος: 24.22193 Γεωγ. Πλατος: 40.22804 Υψόμετρο: 200 μέτρα
Περιγραφή:
98 XE-AN-6 Γεωγ. Μήκος: 24.22045 Γεωγ. Πλατος: 40.22374 Υψόμετρο: 50 μέτρα
Περιγραφή:
99 XE-AN-7 Γεωγ. Μήκος: 24.22214 Γεωγ. Πλατος: 40.21487 Υψόμετρο: 14 μέτρα
Περιγραφή:
100 XE-AN-8 Γεωγ. Μήκος: 24.24582 Γεωγ. Πλατος: 40.18657 Υψόμετρο: 4 μέτρα
Περιγραφή:
101 XE-AN-9 Γεωγ. Μήκος: 24.24799 Γεωγ. Πλατος: 40.18704 Υψόμετρο: 110 μέτρα
Περιγραφή:
102 XE-AN-10 Γεωγ. Μήκος: 24.25301 Γεωγ. Πλατος: 40.18262 Υψόμετρο: 103 μέτρα
Περιγραφή:
103 XE-AN-11 Γεωγ. Μήκος: 24.25639 Γεωγ. Πλατος: 40.18007 Υψόμετρο: 27 μέτρα
Περιγραφή:
104 XE-AN-12 Γεωγ. Μήκος: 24.27516 Γεωγ. Πλατος: 40.16804 Υψόμετρο: 32 μέτρα
Περιγραφή:
105 XE-AN-13 Γεωγ. Μήκος: 24.28011 Γεωγ. Πλατος: 40.16189 Υψόμετρο: 70 μέτρα
Περιγραφή:
106 XE-AN-14 Γεωγ. Μήκος: 24.28784 Γεωγ. Πλατος: 40.15748 Υψόμετρο: 52 μέτρα
Περιγραφή:
107 XE-AN-15 Γεωγ. Μήκος: 24.29001 Γεωγ. Πλατος: 40.14889 Υψόμετρο: 118 μέτρα
Περιγραφή:
108 XE-AN-16 Γεωγ. Μήκος: 24.29701 Γεωγ. Πλατος: 40.14045 Υψόμετρο: 317 μέτρα
Περιγραφή:
109 XE-AN-17 Γεωγ. Μήκος: 24.29795 Γεωγ. Πλατος: 40.13928 Υψόμετρο: 277 μέτρα
Περιγραφή:
110 XE-AN-17A Γεωγ. Μήκος: 24.29619 Γεωγ. Πλατος: 40.13063 Υψόμετρο: 356 μέτρα
Περιγραφή:
111 XE-AN-18 Γεωγ. Μήκος: 24.29136 Γεωγ. Πλατος: 40.13733 Υψόμετρο: 21 μέτρα
Περιγραφή:
112 ES-XE-1 Γεωγ. Μήκος: 24.13804 Γεωγ. Πλατος: 40.35178 Υψόμετρο: 11 μέτρα
Περιγραφή:
113 ES-XE-2 Γεωγ. Μήκος: 24.13105 Γεωγ. Πλατος: 40.32524 Υψόμετρο: 281 μέτρα
Περιγραφή:
114 ES-XE-3 Γεωγ. Μήκος: 24.15 Γεωγ. Πλατος: 40.30743 Υψόμετρο: 181 μέτρα
Περιγραφή:
115 ES-XE-4 Γεωγ. Μήκος: 24.15016 Γεωγ. Πλατος: 40.30909 Υψόμετρο: 180 μέτρα
Περιγραφή:
116 ES-XE-5 Γεωγ. Μήκος: 24.157 Γεωγ. Πλατος: 40.30435 Υψόμετρο: 106 μέτρα
Περιγραφή:
117 ES-XE-6 Γεωγ. Μήκος: 24.16026 Γεωγ. Πλατος: 40.30653 Υψόμετρο: 149 μέτρα
Περιγραφή:
118 ES-XE-7 Γεωγ. Μήκος: 24.16268 Γεωγ. Πλατος: 40.30334 Υψόμετρο: 189 μέτρα
Περιγραφή:
119 ES-XE-8 Γεωγ. Μήκος: 24.16552 Γεωγ. Πλατος: 40.30091 Υψόμετρο: 135 μέτρα
Περιγραφή:
120 ES-XE-9 Γεωγ. Μήκος: 24.17348 Γεωγ. Πλατος: 40.29125 Υψόμετρο: 230 μέτρα
Περιγραφή:
121 ES-XE-10 Γεωγ. Μήκος: 24.17477 Γεωγ. Πλατος: 40.28837 Υψόμετρο: 220 μέτρα
Περιγραφή:
122 ES-XE-11 Γεωγ. Μήκος: 24.1578 Γεωγ. Πλατος: 40.28257 Υψόμετρο: 3 μέτρα
Περιγραφή:
123 ES-XE-12 Γεωγ. Μήκος: 24.17278 Γεωγ. Πλατος: 40.26609 Υψόμετρο: 9 μέτρα
Περιγραφή:
124 ES-XE-13 Γεωγ. Μήκος: 24.17606 Γεωγ. Πλατος: 40.26211 Υψόμετρο: 25 μέτρα
Περιγραφή:
125 ES-XE-14 Γεωγ. Μήκος: 24.17838 Γεωγ. Πλατος: 40.25785 Υψόμετρο: 6 μέτρα
Περιγραφή:
126 PA-GR-1 Γεωγ. Μήκος: 24.2669 Γεωγ. Πλατος: 40.28309 Υψόμετρο: 27 μέτρα
Περιγραφή: 27-NOV-09 2:30:10PM
127 PA-GR-2 Γεωγ. Μήκος: 24.2608 Γεωγ. Πλατος: 40.28069 Υψόμετρο: 86 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 9:20:49AM
128 PA-GR-3 Γεωγ. Μήκος: 24.26272 Γεωγ. Πλατος: 40.26945 Υψόμετρο: 227 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 9:52:00AM
129 PA-GR-4 Γεωγ. Μήκος: 24.25933 Γεωγ. Πλατος: 40.26584 Υψόμετρο: 184 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 9:59:11AM
130 PA-GR-5 Γεωγ. Μήκος: 24.2587 Γεωγ. Πλατος: 40.26447 Υψόμετρο: 188 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 10:01:41AM
131 PA-GR-6 Γεωγ. Μήκος: 24.24673 Γεωγ. Πλατος: 40.2588 Υψόμετρο: 355 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 10:24:36AM
132 PA-GR-7 Γεωγ. Μήκος: 24.24479 Γεωγ. Πλατος: 40.25641 Υψόμετρο: 351 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 10:34:21AM
133 PA-GR-8 Γεωγ. Μήκος: 24.24372 Γεωγ. Πλατος: 40.2455 Υψόμετρο: 561 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 10:58:59AM
134 PA-GR-9 Γεωγ. Μήκος: 24.26247 Γεωγ. Πλατος: 40.21615 Υψόμετρο: 764 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 11:55:21AM
135 PA-GR-10 Γεωγ. Μήκος: 24.26749 Γεωγ. Πλατος: 40.2078 Υψόμετρο: 808 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 12:29:19PM
136 PA-GR-11 Γεωγ. Μήκος: 24.27128 Γεωγ. Πλατος: 40.20446 Υψόμετρο: 762 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 12:37:43PM
137 PA-GR-12 Γεωγ. Μήκος: 24.2776 Γεωγ. Πλατος: 40.20179 Υψόμετρο: 765 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 12:48:29PM
138 PA-GR-13 Γεωγ. Μήκος: 24.27819 Γεωγ. Πλατος: 40.20124 Υψόμετρο: 759 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 12:49:33PM
139 PA-GR-14 Γεωγ. Μήκος: 24.28415 Γεωγ. Πλατος: 40.19911 Υψόμετρο: 776 μέτρα
Περιγραφή: 28-NOV-09 1:00:08PM
140 PA-GR-15 Γεωγ. Μήκος: 24.26729 Γεωγ. Πλατος: 40.1928 Υψόμετρο: 675 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 2:22:16PM
141 PA-GR-16 Γεωγ. Μήκος: 24.25823 Γεωγ. Πλατος: 40.18704 Υψόμετρο: 396 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 2:50:19PM
142 PA-GR-17 Γεωγ. Μήκος: 24.25148 Γεωγ. Πλατος: 40.18313 Υψόμετρο: 99 μέτρα
Περιγραφή: 29-NOV-09 3:29:03PM
143 PA-GR-18 Γεωγ. Μήκος: 24.256208 Γεωγ. Πλατος: 40.179981 Υψόμετρο: 20 μέτρα
Περιγραφή:
144 MONXOM-01 Γεωγ. Μήκος: 21.733795 Γεωγ. Πλατος: 39.06522 Υψόμετρο: 932 μέτρα
Περιγραφή: Εδώ το μονοπάτι ανηφορίζει στην πλαγιά και εγκαταλείπει τον δρόμο
145 Kagelia Γεωγ. Μήκος: 21.257794 Γεωγ. Πλατος: 39.480486 Υψόμετρο: 1213 μέτρα
Περιγραφή: Kagelia
146 peak Tsigori Γεωγ. Μήκος: 21.272162 Γεωγ. Πλατος: 39.488021 Υψόμετρο: 2011 μέτρα
Περιγραφή: peak Tsigori
147 Trypio Lythari Γεωγ. Μήκος: 21.263654 Γεωγ. Πλατος: 39.492789 Υψόμετρο: 2015 μέτρα
Περιγραφή: Trypio Lythari
148 peak Pyrgos Γεωγ. Μήκος: 21.262647 Γεωγ. Πλατος: 39.492723 Υψόμετρο: 2052 μέτρα
Περιγραφή: peak Pyrgos
149 peak Dokimi Γεωγ. Μήκος: 21.255299 Γεωγ. Πλατος: 39.492931 Υψόμετρο: 2075 μέτρα
Περιγραφή: peak Dokimi